Βάζουμε τέλος στη σπατάλη τροφίμων

Ποιοι Είμαστε

Η σπατάλη τροφίμων μάς αφορά όλους. Σε κάθε στάδιο της αλυσίδας, από το χωράφι έως και το πιάτο μας. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της σπατάλης, χρειάζεται δυναμική κινητοποίηση και συντονισμένη δράση. Είμαστε όλοι μέρος της λύσης. Για αυτό δημιουργήσαμε τη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα. Μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Μπορούμε και της ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία συνεχώς διευρύνεται και αποκτά πολλαπλασιαστική δυναμική. Στη συλλογική αυτή προσπάθεια ενώνουν τις δυνάμεις τους δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Τι Κάνουμε

Βάζουμε τέλος στη σπατάλη των τροφίμων!
Πώς; Μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών. Με στόχο τη μείωση σπατάλης τροφίμων στη χώρα μας, αναλαμβάνουμε συντονισμένη δράση και συμβάλλουμε:

  • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων
  • στην κατάρτιση και εκπαίδευση για την πρόληψη και μείωσή της
  • στην ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης, και την ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών
  • στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας
  • στη διευκόλυνση και προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό
  • στη διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα

Ενημερωθείτε για δράσεις μελών της Συμμαχίας για τη μείωση σπατάλης τροφίμων εδώ: Απολογισμός 2023 Απολογισμός 2022

Απολογισμός 2021
Απολογισμός 2020

Ετικέτες τροφίμων & πρόληψη σπατάλης : infographic

Ήξερες Ότι…

η σπατάλη τροφίμων έχει τεράστια έκταση και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία και αποτελεί κρίσιμη πρόκληση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η ετήσια σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα συνολικά και στα 5 στάδια της αλυσίδας αξίας τροφίμων (πρωτογενής παραγωγή, επεξεργασία-μεταποίηση, εμπόριο-διανομή, εστίαση, νοικοκυριά) ανέρχεται σε περισσότερους από
2 εκατομμύρια τόνους
(2.048.189) 10

Η συνολική ποσότητα τροφίμων, που κάθε χρόνο απορρίπτουν τα ελληνικά νοικοκυριά, υπολογίζεται σε 930.323 τόνους. Η ετήσια κατ’ άτομο παραγωγή οικιακών απορριμμάτων τροφίμων ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 87 κιλά (εκ των οποίων περίπου 38 κιλά βρώσιμα) 7

Την ίδια στιγμή 10,9% του πληθυσμού είναι αντιμέτωπα με επισιτιστική ανασφάλεια 8

Βρισκόμαστε στην 3η χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ορθή κατανόηση (μόλις 22% των πολιτών) της ένδειξης «ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» (best before date) 9

Την 4η υψηλότερη θέση μεταξύ κρατών μελών Ε.Ε. εμφανίζεται να καταλαμβάνει η Ελλάδα ως προς τα επίπεδα συνολικής (κατά μήκος όλης της αλυσίδας) κατά κεφαλήν σπατάλης τροφίμων σε ετήσια βάση (191 κιλά / κάτοικο) 10

Κάθε χρόνο μια τετραμελής οικογένεια πετά κατά μέσο όρο:

7 Όλα τα στοιχεία προκύπτουν από την 18μηνη έρευνα που υλοποίησαν ερευνητές του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος, Σεπτέμβριος 2021

ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Έτος 2023, περίοδος αναφοράς εισοδήματος: Έτος 2022

9 Ευρωβαρόμετρο (2015), ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2095 

10 Eurostat (2022), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Food_waste_and_food_waste_prevention_-_estimates

Play Video

Γίνε Mέλος

Για να πετύχουμε τη μείωση σπατάλης τροφίμων στη χώρα μας, χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων! Όσο περισσότεροι είμαστε, και όσο πιο στενά συνεργαζόμαστε, τόσο λιγότερα τρόφιμα θα σπαταλώνται και τόσο περισσότεροι θα επωφελούνται από την προσπάθεια αυτή.

 

Σας καλούμε να γίνετε και εσείς Σύμμαχοι:

Η σπατάλη τροφίμων μας αφορά όλους. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Τα Μέλη της Συμμαχίας

Η «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» τελεί υπό την αιγίδα του

Φίλοι της Συμμαχίας:

Υποστηρικτές Επικοινωνίας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 32 37 805
E-mail: [email protected]